петак, 7. март 2014.

Portal sudova ponovo "aktivan"

Po pisanju POLITIKE portal sudova ponovo aktivan

BEOGRAD – Portal sudova Srbije, preko kog građani mogu da se upoznaju sa tokom svojih predmeta i drugim informacijama u vezi srpskih sudova od danas je ponovo aktivan.
Portal je javno dostupan na veb adresi www.portal.sud.rs .
Portal nije radio oko dva meseca pošto je rešenjem Poverenika za informacije od javnog znacaja i zaštitu podataka o ličnosti krajem prošle godine na Portalu sudova zabranjena obrada podataka o ličnosti stranaka i učesnika u postupcima pred sudovima opšte nadležnosti zbog čega je softver morao da bude usklađen sa tim nalogom.
Ministarstvo pravde I državne uprave je izvršilo neophodne izmene poštujući odredbe zakona koje garantuju zaštitu podataka o ličnosti, a u skladu sa rešenjem Poverenika.
Za razliku od ranijih rešenja kada je pretraga podataka mogla da se vrši preko ličnog imena stranaka u okviru servisa „Tok predmeta”, sada će pretraga biti jedino moguća preko označenog broja predmeta u nadležnom sudu.
Portal sudova sadrži podatke čija je obrada prema rešenju Poverenika moguća, a to su - opšti podaci o sudovima (vrste sudova i njihove nadležnosti, adrese sedišta, kontakt telefoni kao i drugi osnovni podaci o sudovima).
Građanima će biti javno dostupan servis „Tok predmeta” koji omogućava praćenje pojedinih predmeta određenih sudskih upisnika, i to informacije da je određeno pismeno primljeno u sud, da je određeni akt suda ekspedovan, podaci o zakazanim ročištima i drugo, uz ogranicenja koja proizlaze iz Poverenikovog rešenja.
Servis „Atlas pravosuđa” – višejezični servis koji sadrži informacije značajne za međunarodnu pravnu pomoć, odnosno informacije korisne za strane građane i ustanove kojima treba pristup našem pravosuđu, uključujući i mogućnost pretrage nadležnih sudova prema poštanskom broju ili nazivu mesta, takođe će biti javno dostupan kao i servis „Registar izvršnih dužnika”.
Taj Registar omogućava uvid u Knjigu izvršnih dužnika koju su osnovni i privredni sudovi dužni da vode u izvršnom postupku na osnovu Zakona o izvršenju i obezbedenju kao i Sudskog poslovnika, takođe će biti vidljiv na Portalu sudova.
Tako dostupan portal će na ovaj način omogućiti uvid u podatke na koje svaki građanin ima pravo, poštujući odredbe zakona koje garantuju zaštitu podataka o ličnosti, a u skladu sa navedenim rešenjem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

WEBMASTER: Iskreno probao sam, očajno u odnosu na prvu verziju jer ne možeš da ukucaš pretragu po svom imenu da proveriš postupke koji se vode kod odredjenog suda već samo ako imaš broj predmeta.Znači pravac na šalter kod uvek "raspoloženih" radnica pisarnica. 

Нема коментара:

Постави коментар